اخبار

پنجمین جلسه خیرین مدرسه ساز کشور

گزارشی از ساخت مدارس و نگرش این بنیاد در ساخت مدارس با مشارکت مردم بومی و ارتقای زیست بوم در کنار مدارس با استفاده از توسعه سرمایه اجتماعی، سنجش مربی گری، مهارت های نرم و ایجاد آمادگی برای شغل و حرفه را ارائه کردند.  گروه جهادی السابقون شرح مختصری از اقدامات انجام شده این گروه در خصوص دانش افزایی معلمان در شهرستان استان را ارائه نمودند.
چهارمین جلسه خیرین مدرسه ساز کشور

آقای دکتر واعظ مهدوی ضمن بیان اهداف کارگروه به برخی اقدمات صورت گرفته، بازدیدهای انجام شده توسط کارگروه نهایی سازی لیست 200 پروژه، اصلاحات انجام شده در برخی از پروژه ها با استفاده از اطلاعات سرشماری خانوارهای روستایی در طی سال های 85، 90 و 95 و نیز مشکلات خیرین در خصوص اتمام پروژه های خیرین پرداختند. ضمنا از تلاش سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور در تامین منابع مناسب برای مدرسه سازی در استان تشکر کردند.
سومین جلسه خیرین مدرسه ساز کشور

گزارش سومین جلسه جامعه خیرین مدرسه ساز کشور جهت اجرایی نمودن ساخت 200 مدرسه از سند جامع توسعه فضاهای آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان بدین شرح است: آقای دکتر واعظ مهدوی گزارشی از اقدامات انجام شده در خصوص بند 3 مصوبات دومین جلسه با موضوع مسائل و مشکلات خیرین در خصوص سهم دولت در پروژه های خیرین را داشتند. سپس آقای اربابی به تفضیل اقدامات انجام شده در خصوص پروژه های موسسه مهر گیتی، انجمن حامی، مجمع خیرین مدرسه ساز سراوان سرباز فنوج و موسسه خیریه دست یاری به دشتیاری را ارائه نمودند در ادامه جناب آقای مطهری و ملک زاده به بیان مشکلات در این خصوص پرداختند.
دومین جلسه خیرین مدرسه ساز کشور

در راستای اجرای برنامه های کارگروه آموزش و مدرسه سازی هاسب جلسه ای روز یکشنبه مورخ 24 شهریورماه 1398 ساعت 7:30 صبح در محل مجمع خیرین مدرسه ساز کشور بمنظور دستیابی به نحوه اجرای 200 مدرسه تقبل شده توسط مجمع خیرین برگزار گردید.
اولین جلسه خیرین مدرسه ساز کشور

در راستای اجرای برنامه های کارگروه آموزش و مدرسه سازی هاسب جلسه ای روز سه شنبه مورخ 12 شهریورماه 1398 ساعت 7:30 صبح در محل مجمع خیرین مدرسه ساز کشور بمنظور دستیابی به نحوه اجرای 200 مدرسه تقبل شده توسط مجمع خیرین برگزار گردید.