هاسِب همدلان آینده‌نگر سیستان و بلوچستان

شورای‌عالی تشكل‌های اجتماعی فعال در سيستان و بلوچستان

چارت سازمانی

در این بخـش می توانید با ساختار ســازمانی هاسـب آشنا شوید و در خصوص وظایف بخش‌های مختـلف اطلاعـات مورد نظــر را کســب نمـوده و با آنها ارتبــاط برقرار نمایید.

خادمین استان

عزیزانـی که امکان مشارکـت در امـور اجــرایی، فنی و یا هرگـونه یاری‌رســانی که در توانایی‌شـان است، می توانند از طریق این بخش اعلام آمادگی نمایند. 

هدایا

از طریق این بخش می توانید هدایا و نذورات خود را در اختیار گــروه خیریـن هاســب قـرار داده تا به دست نیازمندان شناسایی شده برسد.

پروژه های برنامه ریزی شده

پروژه های در حال انجام، انجام شده، پیشنهاد شده

پیشنهاد شده

تعمیر و بازسازی مدرسه روستای بنت

شرح و توضیح اجرای این پروژه

اتمام پروژه

تکمیل مدرسه زابل

توضیح و شرح این پروژه

در حال انجام

پروژه ساخت مدرسه کنگان

متن توضیح

اتمام پروژه

ساخت مدرسه چابهار

توضیح پروژه

برنامه

برنامه فعالیت های بنیاد همدلان آینده نگر سیستان و بلوچستان  مجموعه اي متشكل و متمركز بر کمکهای فکری و مشاوره و برنامه ريزي و اجرایی جهت آباداني و برخورداري مناطق محروم استان سيستان و بلوچستان ايجاد شده است، این مجموعه با هدف همگرایی و ائتلاف تشکل ها و موسسات خیریه و نهادهای اجتماعي ، دوشادوش نهادهای دولتی در اين استان شروع بكار نموده است

وضعیت آماری پروژه ها

همایش و نشست ها ، جلسات

آخرین اطلاع‌رسانی های در خصوص برگزاری همایش و نشست

سومین همایش سیستان و بلوچستان

توسط مدیر کل سامانه در 1398/11/14

سازمان های مردم نهاد به دلیل عدم الزام به رعایت چارچوب های محدود و دستورالعمل های دست و پاگیر اداری می توانند  نقش مکمّل سازمان های دولتی در توسعه اجتماعی را بعهده داشته باشند. دبیر کارگروه سلامت و درمان "موسسه هاسب" با اعلام این مطلب گفت: سمن ها به واسطه فراهم کردن بستر مشارکت مردمی و برخوردار بودن از اعتماد عمومی نسخه مناسبی برای تسریع در حرکت جامعه به سوی توسعه پایدار  هستند.

دومین همایش سیستان و بلوچستان

توسط مدیر کل سامانه در 1398/11/13

سازمان های مردم نهاد به دلیل عدم الزام به رعایت چارچوب های محدود و دستورالعمل های دست و پاگیر اداری می توانند  نقش مکمّل سازمان های دولتی در توسعه اجتماعی را بعهده داشته باشند. دبیر کارگروه سلامت و درمان "موسسه هاسب" با اعلام این مطلب گفت: سمن ها به واسطه فراهم کردن بستر مشارکت مردمی و برخوردار بودن از اعتماد عمومی نسخه مناسبی برای تسریع در حرکت جامعه به سوی توسعه پایدار  هستند.

اولین همایش سیستان و بلوچستان

توسط مدیر کل سامانه در 1398/11/4

سازمان های مردم نهاد به دلیل عدم الزام به رعایت چارچوب های محدود و دستورالعمل های دست و پاگیر اداری می توانند  نقش مکمّل سازمان های دولتی در توسعه اجتماعی را بعهده داشته باشند. دبیر کارگروه سلامت و درمان "موسسه هاسب" با اعلام این مطلب گفت: سمن ها به واسطه فراهم کردن بستر مشارکت مردمی و برخوردار بودن از اعتماد عمومی نسخه مناسبی برای تسریع در حرکت جامعه به سوی توسعه پایدار  هستند.