هاسِب همدلان آینده‌نگر سیستان و بلوچستان

شورای‌عالی تشكل‌های اجتماعی فعال در سيستان و بلوچستان

چارت سازمانی

در این بخـش می توانید با ساختار ســازمانی هاسـب آشنا شوید و در خصوص وظایف بخش‌های مختـلف اطلاعـات مورد نظــر را کســب نمـوده و با آنها ارتبــاط برقرار نمایید.

خادمین استان

عزیزانـی که امکان مشارکـت در امـور اجــرایی، فنی و یا هرگـونه یاری‌رســانی که در توانایی‌شـان است، می توانند از طریق این بخش اعلام آمادگی نمایند. 

هدایا

از طریق این بخش می توانید هدایا و نذورات خود را در اختیار گــروه خیریـن هاســب قـرار داده تا به دست نیازمندان شناسایی شده برسد.

درباره همدلان آینده نگر سیستان و بلوچستان (هاسِب)

همدلان آینده نگر سیستان و بلوچستان ( هاسِب ) شامل ، شورای عالی تشکلهای اجتماعی فعال در سیستان و بلوچستان با تآسی از اندیشه های ناب شهید والامقام دکتر بهشتی و با ائتلاف مجموعه های خیریه و مشاور فعال در حوزه های مختلف اجتماعی و با تمرکز بر یاری رسانی به رشد و توسعه درمناطق محروم ، با محوریت آقای دکتر واعظ مهدوی و با حضور شورای عالی مدیریتی در اسفند 97 تشکیل گردید .

پروژه های برنامه ریزی شده

پروژه های در حال انجام، انجام شده، پیشنهاد شده

پیشنهاد شده

تعمیر و بازسازی مدرسه روستای بنت

شرح و توضیح اجرای این پروژه

اتمام پروژه

تکمیل مدرسه زابل

توضیح و شرح این پروژه

در حال انجام

پروژه ساخت مدرسه کنگان

متن توضیح

اتمام پروژه

ساخت مدرسه چابهار

توضیح پروژه

برنامه

برنامه فعالیت های بنیاد همدلان آینده نگر سیستان و بلوچستان  مجموعه اي متشكل و متمركز بر کمکهای فکری و مشاوره و برنامه ريزي و اجرایی جهت آباداني و برخورداري مناطق محروم استان سيستان و بلوچستان ايجاد شده است، این مجموعه با هدف همگرایی و ائتلاف تشکل ها و موسسات خیریه و نهادهای اجتماعي ، دوشادوش نهادهای دولتی در اين استان شروع بكار نموده است

وضعیت آماری پروژه ها

همایش و نشست ها ، جلسات

آخرین اطلاع‌رسانی های در خصوص برگزاری همایش و نشست

سومین همایش سیستان و بلوچستان

توسط مدیر کل سامانه در 1398/11/14

سازمان های مردم نهاد به دلیل عدم الزام به رعایت چارچوب های محدود و دستورالعمل های دست و پاگیر اداری می توانند  نقش مکمّل سازمان های دولتی در توسعه اجتماعی را بعهده داشته باشند. دبیر کارگروه سلامت و درمان "موسسه هاسب" با اعلام این مطلب گفت: سمن ها به واسطه فراهم کردن بستر مشارکت مردمی و برخوردار بودن از اعتماد عمومی نسخه مناسبی برای تسریع در حرکت جامعه به سوی توسعه پایدار  هستند.

دومین همایش سیستان و بلوچستان

توسط مدیر کل سامانه در 1398/11/13

سازمان های مردم نهاد به دلیل عدم الزام به رعایت چارچوب های محدود و دستورالعمل های دست و پاگیر اداری می توانند  نقش مکمّل سازمان های دولتی در توسعه اجتماعی را بعهده داشته باشند. دبیر کارگروه سلامت و درمان "موسسه هاسب" با اعلام این مطلب گفت: سمن ها به واسطه فراهم کردن بستر مشارکت مردمی و برخوردار بودن از اعتماد عمومی نسخه مناسبی برای تسریع در حرکت جامعه به سوی توسعه پایدار  هستند.

اولین همایش سیستان و بلوچستان

توسط مدیر کل سامانه در 1398/11/4

سازمان های مردم نهاد به دلیل عدم الزام به رعایت چارچوب های محدود و دستورالعمل های دست و پاگیر اداری می توانند  نقش مکمّل سازمان های دولتی در توسعه اجتماعی را بعهده داشته باشند. دبیر کارگروه سلامت و درمان "موسسه هاسب" با اعلام این مطلب گفت: سمن ها به واسطه فراهم کردن بستر مشارکت مردمی و برخوردار بودن از اعتماد عمومی نسخه مناسبی برای تسریع در حرکت جامعه به سوی توسعه پایدار  هستند.